Remco Zeedijk


Remco Zeedijk = Remco H. Zeedijk = RHZ = RHZet.nl

R.

Remco Geslacht: m; Voorkomen: Groningen; Grondvorm: Remme

Verklaring Remme: Friese naam; vroeger in de vorm Rem ook in Noord-Holland. Vergelijk ook Remco/Remko (Groningen). Voor deze sterk verkorte naam bestaan verschillende verklaringsmogelijkheden:

  1. tweestammige verkorting van de Germaanse naam Redmar, uit de elementen `raad' en `beroemd' (zie -raad- en -mar-)
  2. uit Reginmar, waarvan het eerste lid, Regin-, `raad' betekent (zie regin-)
  3. Oudfries hremn, *hrefn `raaf', vgl. Ramkje en zie -raven-

(Bron: Meertens Instituut
http://www.meertens.knaw.nl/voornamen/vnb/)

H

H. (de; h's) achtste letter van het alfabet
(Bron: Kramers Handwoordenboek Nederlands, 21ste druk 1996)

Z.

zee-dijk (de (m) ; -en) dijk die het land beschermt tegen de zee
(Bron: Kramers Handwoordenboek Nederlands, 21ste druk 1996)

et.

et 'cetera (Lat) enzovoort
(Bron: Kramers Handwoordenboek Nederlands, 21ste druk 1996)

CitaatHet Nederlands is niet zozeer een taal, als wel een keelaan-doening.
Mark Twain (1835-
1910), schrijver